Montessori mokykla “Žiburėlis”“Žiburėlis”...šis paprastas žodis

Visada bus džiugus ir brangus.

Jis, lyg motina, kelią parodė

Į gražiausius vaikystė takus.


Nemira Šumskienė

Ši mokykla atvėrė duris 1983 metais. Mums labai svarbus lietuvių kultūros ir tradicijų puoselėjimas, todėl mes švenčiame ir supažindiname vaikus su lietuvių šventėmis ir jų tradicijomis.

“Žiburėlio” mokykloje vaikai išmoksta mokytis. Jie išmoksta susikaupti toje veikloje, kurioje jiems įdomu, taip įsitraukdami į mokymosi procesą. Pažinimo džiaugsmą jie patiria ir kasdieninėje veikloje, peruoštoje patyrusių Montessori mokytojų. Mes paliečiame vaiko vaizduotę ir bandome įskiepyti jausmą, kad pasaulis pilnas beribių galimybių. Mūsų rolė yra puoselėti kiekvieno vaiko neišsiamiamas galimybes ir padėti jam vos atvėrus durid į naują viliojantį, žavų pasaulį…

Mūsų vaikai yra mokiniai, kūrėjai ir mąstytojai. Jie sugeba matyti tikslą ir jo siekti ir nebijoti sunkumų.

Montessori mokymo esmė yra pagarba kiekvienam vaikui. Sukūrus kruopščiai paruoštą aplinką vaikai tobulina savo įgudžius ir išmoksta save kontroliuoti, bei džiaugtis pasiektais rezultatais.


Direktorė

Žibutė Mačiulienė (Daukutė)


1981 m. baigė Kauno P. Mažylio medicinos mokyklą medicinos seserimi.

1981-1983 m. dirbo Kauno Vaikų Infekcinėje ligoninėje medicinos seserimi.

1984 m. įstojo į Lietuvos Valstybinį Kūno Kultūros institutą.

1988 m. baigė Lietuvos Valstybinio Kūno Kultūros instituto Pedagoginio fakulteto Kūno kultūros ir sporto specialybę.

1988-1966 m. dirbo Kauno III-sios Klinikinės ligoninės nervų ligų skyriuje kinezoterapeute.

Augina du sūnus. Abu Lietuvoje lankė “Etiudo“ darželio montesorinę grupę.

1996 m. atvyko į JAV.

Nuo 1997 m. rugpjūčio iki 2001 m. birželio dirbo “Žiburėlyje“ mokytojos padėjėja.

1998 m. pradėjo MECA-Seton mokytojų kursus, kuriuos 2000m. lapkričio mėnesį pabaigė ir gavo Montessori mokytojos diplomą.

2002 m. rugpjūtį perėmė vedėjos pareigas “Žiburėlyje“ ir jas sėkmingai eina iki šių dienų


Muzikos mokytoja ir mokytojos padėjeja

Vytautė Bilevičius (Jankutė)

gimė ir užaugo Kaune, baigė Šiaulių Pedagoginio instituto Klaipėdos fakulteto ikimokyklinės pedagogikos, psichologijos- muzikos specialybę, kur buvo suteikta dėstytojos, auklėtojos bei muzikos vadovo kvalifikacija.

1994m. atvyko į JAV, ištekėjo, augina dvi dukras.

Atvykusi į Čikagą, Vytautė aktyviai įsijungė į Lietuvių bendruomenės kultūrinę veiklą. Daug metų dainavo Čikagos Lietuvių operos chore, kūrė vaidmenis POP choro “Svajonė” muzikiniame spektaklyje “Sniego karalienė”, “Kakė Makė” spektakliuose, vedė JAV Lietuvių Bendruomenės organizuojamą vaikų talentų finalinį konkursą. Šiuo metu dainuoja kamerinės muzikos chore “AVE Muzika”.

Nuo 2010m. Pradėjo dirbti mokyklėlėje “Pelėdžiukai”(vad. G.Stonkienė). 2011m. Buvo pakviesta į “Žiburėlį”- muzikos mokytojos pareigoms. Vytautė nuo pirmų dienų ne tik nestokoja įdėjų, bet kūrybiškai veda vaikus į garsų ir muzikos pažinimą. Ji domisi Montessori filosofija, auklėjimo metodika, ugdymo naujovėmis, kurias pritaiko savo darbe.

Vytautė baigė Seton Montessori Instituto profesinius kursus, dalyvauja konferencijose, seminaruose, Lituanistinio švietimo mokytojų kursuose Dainavoje.

Vytautė sėkmingai dirba “Žiburėlyje” mokytojos padėjėja ir veda muzikinį ugdymą, kuris tapo vaikų labai mėgiamas. Kūrybingas, nuoširdus darbas duoda gražius rezultatus. Vaikai greitai pamilo energingą mokytoją. O kolektyvas džiaugiasi, kad Vytautė visada turi savo nuomonę, spinduliuoja energija, kūrybingumu ir meile vaikams.

p.Vytautės dėka “Žiburėlis” sužibo naujais garsais, smagiomis emocijomis.Mokytoja

Rolanda Varnauskienė (Kliukaitė)

gimė ir užaugo gražiame Kupiškio miestelyje, po mokyklos įstojo į Šiaulių Pedagoginį institutą, pradinių klasių pedagogikos ir metodikos specialybę. Lietuvoje, pradinių klasių mokytoja pradirbo 20 metų.

2000m. Atvyko su šeima gyventi į Čikagą, pradėjo dirbti Čikagos Lituanistinėje mokykloje 5skyriaus mokytoja. Šioje mokykloje išdirbo 13 metų.

2001m. Rudenį pradėjo dirbti Montessori mokyklėlėje “Žiburėlis” mokytojos padėjėjos pareigose. 2003m. Baigė Setos Montessori instituto profesionalumo kursus. 2008m. Pavasarį Setos Montessori institute įgijo Montessori mokytojos diplomą.

Jei keliais žodžiais reikėtų apibūdinti Rolandą- tai drąsiai pasakyčiau, kad tai Mokytoja iš didžiosios raidės.Tai sąžininga, mylinti darbą, švelni, kantri, kūribinga, kruopšti asmenybė. Jos meilė vaikams ir darbui yra begalinė. Labai stipriai žino Montessori filosofiją, auklėjimo ir ugdymo metodiką, domisi naujvėmis, dalyvauja seminaruose, kursuose, įdomiai veda tėvų susirinkimus.

Labai mylima vaikų ir tėvelių. Jos kūribingas medžiagos išdėstymas, pateikimas sudomina ir paliečia vaikų širdeles. Labai didelį dėmesį skiria vaiko asmenybei, pajaučia jo gabumus, charakterį, padeda vaikui atsiskleisti.

Nepaprastai tolerantiška, draugiška, supratinga savo kolegėms.
Mokytojos padėjėja

Sandra Abrutis

Sandra užaugo Lietuvoje, Akmenės raj., didelėje draugiškoje šeimoje. Lietuvoje dirbo konditere, šio pomėgio nepamiršta iki šiol.

Su šeima į Ameriką atvyko prieš 24 metus ir aktyviai įsijungė į lituanistinio švietimo veiklą: du metus dirbo mokytojos padėjėja Maironio lituanistinėje mokykloje,pakeitusi gyvenamąją vietą persikėlė dirbti į Čikagos lituanistinę mokyklą , kurioje 17 metus dirba “Vaikų ratelio” mokytoja su su 4-5 metų vaikais. Sandra- gera mokytoja ir kolegė. Visuomet dirba atsakingai ir kūrybiškai.

Ji gera organizatorė, kupina įdėjų, kurias visada įgyvendina iki galo. Mokytoja- išradinga, jos pamokos įdomios, vaikai lengvai, įtraukiami į mokymo procesą.

Jau daug metų Sandra yra Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojų tarybos narė. Ji dalyvauja JAV LB mokytojų konferencijose, stovyklose, taip gilina savo žinias ir patirtį.

Sandra -gerbiama mokinių tėvų, laukiama kolegių, mylima auklėtinių.

Visi trys jos vaikai irgi baigė lituanistines mokyklas.

Šiemet, pakvietėme Sandrą dirbti į Montessoti mokyklėlę “Žiburėlis”, mokytojos padėjėjos pareigoms. Ji domidi montessori filosofija, gražiai bendrauja su vaikučiais ir manau po žingsnelį vedama šio auklėjimo metodo labirintais bus gera mokytoja.Linkime sėkmės auklėjant jaunuosius lietuviukus.


Comments

Popular posts from this blog

Montessori “Žiburėlio” mokyklėlės 40-metčio proga bus išleista knygutė