Posts

Showing posts from April, 2023

Montessori “Žiburėlio” mokyklėlės 40-metčio proga bus išleista knygutė

Image
Šiais metais lietuvių bendruomenės Montessori “Žiburėlio” mokyklėlės 40-metis. Mokyklos jubiliejaus proga bus išleista knygutė, kurioje bus publikuojami skelbimai, kompanijų reklamos, vaikučių sveikinimai. Gal norėtume pasireklamuoti knyguteje? Visa informacija apie reklamos dydį, spalvą ir kainą prisegu emaile. Surenkamos lėšos bus naudojamos mokyklėlės pagerinimui. Sumokėta suma už reklamą bus galima nusirašyti nuo taxu. Ar norėtumėte reklamuoti savo kompaniją ir sudalyvauti mūsų 40-čio pokylyje? Ačiū. Geros Jums dienos.     This year is the 40th anniversary of the Montessori "Žiburėlis" school of the Lithuanian community.On the occasion of the school's anniversary, a booklet will be published, in which announcements, company advertisements, and children's greetings will be published.Maybe you would like to advertise your company in our book?All information about the size, color and price of the advertisement is attached to the email.The collected funds will be