REGISTRACIJA

 


A picture containing text, clipart

Description automatically generated

ŽIBURĖLIS

LITHUANIAN  MONTESSORI

 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439   (630) 257-8891                                                     www.ziburelismontessori.org
Mokslapinigiai ir registracijos informacija ir taisyklės

2023-2024 mokslo metams


Registracijos forma (SPAUSK ČIA)


Jūsų vaiko ugdymas ir auklėjimas yra svarbus jūsų šeimos biudžetui. Mes tikime, kad pasirinkdami “Žiburėlį” jūs investuojate į savo vaiko ateitį. Mokyklos darbo valandos


Pamainos

Valandos

Dienos

Rytinė pamaina

8:30 v.r. – 11:30 v.r.

pirmadienis – penktadienis

Prailginta rytinė pamaina 

8:30 v.r. – 1:30 v.v.

pirmadienis – penktadienis

Pilna diena

8:30 v.r. – 4:00 v.v.

pirmadienis – penktadienisMokesčiai


$150

Registracijos mokestis

Mokamas registracijos metu
* Visi mokiniai valgo sveiką maistą mokykloje. Prailgintos ir pilnos dienos mokiniai gauna karštus pietus kiekvieną dieną.

** Padengia visus mokyklos bendrus užsiėmimus (klausos ir regėjimo patikrinimus, išvykas, Kalėdinį rytmetį, t.t.)A picture containing text, clipart

Description automatically generated

ŽIBURĖLIS

LITHUANIAN  MONTESSORI

 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439   (630) 257-8891                                                     www.ziburelismontessori.org
Tuition and Registration Information and Rules

2023-2024 school year
School Hours


Program

Hours

Days

Morning class (half day)

8:30 am – 11:30 pm

Monday - Friday

Morning extended class 

8:30 am – 1:30 pm

Monday - Friday

Full day

8:30 am – 4:00 pm

Monday - Friday

Fees


$150

Registration fee due at time of registration

Due at time of registration* Every student will receive a healthy snack while in school; all students registered for extended and full day program will receive a lunch.

** Covers all school sponsored events (vision & hearing screening, field trips, cookie decorating, etc.)              

2023-2024 Registracijos anketa/Registration Form


Registracijos forma (SPAUSK ČIA)

 

$1

Comments

Popular posts from this blog

Montessori “Žiburėlio” mokyklėlės 40-metčio proga bus išleista knygutė

Širdelių diena Montessori mokyklėlėje