MONTESSORI METODASPraktinis gyvenimas


Praktinio gyvenimo užsiėmimai gilina šiuos įgūdžius: dėmesį, koordinaciją, savarankiškumą ir sugebėjimą iki galo užbaigti pradėtas kasdienines užduotis .

Practical Life activities foster skills related to concentration, coordination, independence and the routine of completing a work cycle by accomplishing typical day to day activities.Sensorika


Vaikai yra skatinami panaudoti visus aplinkos pažinimo būdus: lytėjimą, klausą, regėjimą, uoslę bei skonį.

Sensorial activities motivate the child to use all senses when exploring their environment.Matematika


Užsiėmimų metu, naudojant konkrečias priemones yra padedamas pagrindas vaikų kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžiams ugdyti.

Mathematic foundation for problem solving and critical thinking skills is learned using concrete materials.
Kalbos Lavinimas


Kalbos lavinimas ugdo skaitymo ir rašymo įgūdžius bei loginį mąstymą.

Language brings together the reading and writing skills of the child to develop logical thinking.
Geografija ir gamtos mokslai


Padeda vaikui suprasti save ir jo santykį su aplinkiniu pasauliu.

Science and Geography offer the child a context in which to understand his existence.


Comments

Popular posts from this blog

Montessori “Žiburėlio” mokyklėlės 40-metčio proga bus išleista knygutė

Širdelių diena Montessori mokyklėlėje